میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,300 0
1401/05/25 15,300 150
1401/05/24 15,450 100
1401/05/23 15,550 0