تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 18
وزن: 210 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 22,520,000 2,000,000
1399/04/10 20,520,000 0
1399/04/09 20,520,000 500,000
1399/04/08 20,020,000 200,000