تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 20
وزن: 225 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 26,520,000 0
1399/04/09 26,520,000 0
1399/04/04 26,520,000 3,000,000
1399/03/26 23,520,000 1,000,000