تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ماهان
سایز: 14
وزن: 126 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 13,020,000 2,000,000
1399/04/10 11,020,000 1,000,000
1399/04/08 12,020,000 500,000
1399/04/04 11,520,000 700,000