تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ماهان
سایز: 16
وزن: 168 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 18,520,000 2,800,000
1399/04/10 15,720,000 300,000
1399/04/08 16,020,000 500,000
1399/04/04 15,520,000 1,500,000