نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت: 10
وزن: 90 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 88,600 400
1399/04/09 89,000 8,800
1399/03/26 80,200 800
1399/03/25 81,000 5,000