نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت: 10
وزن: 90 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/29 61,500 300
1398/11/28 61,200 0
1398/11/27 61,200 1,400
1398/11/26 62,600 0