نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت: 12
وزن: 128 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 89,000 9,500
1399/03/26 79,500 1,500
1399/03/25 81,000 4,500
1399/03/21 76,500 0