شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 3770 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 25,600 0
1401/05/13 25,600 0
1401/05/12 تماس بگیرید
1401/05/11 تماس بگیرید