شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 20
وزن: 3770 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 تماس بگیرید
1401/05/22 تماس بگیرید
1401/05/19 25,600 0
1401/05/18 25,600 0