شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 40
وزن: 7540 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 تماس بگیرید
1401/05/22 تماس بگیرید
1401/05/19 24,500 0
1401/05/18 24,500 0