تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 14
وزن: 140 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 19,020,000 3,000,000
1399/04/18 16,020,000 1,000,000
1399/04/15 15,020,000 2,000,000
1399/04/10 13,020,000 100,000