میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 105,950 6,300
1399/04/18 99,650 0
1399/04/17 99,650 700
1399/04/16 98,950 5,000