نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 3
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/12 18,090 100
1401/05/11 17,990 0
1401/05/10 17,990 0
1401/05/09 17,990 0