نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 5
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 66,500 0
1398/12/22 66,500 0
1398/12/21 66,500 1,000
1398/12/20 65,500 0