نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 5
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/12 17,590 100
1401/05/11 17,490 0
1401/05/10 17,490 0
1401/05/09 17,490 0