میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 8
وزن: 4/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 17,150 0
1401/05/25 17,150 0
1401/05/24 17,150 0
1401/05/23 17,150 0