نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 7
وزن: 56 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/29 107,000 8,500
1399/05/26 تماس بگیرید
1399/05/14 115,500 41,800
1399/02/31 73,700 9,700