شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 50
وزن: 4750 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 تماس بگیرید
1401/05/22 تماس بگیرید
1401/05/19 27,250 550
1401/05/18 26,700 0