میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,900 100
1401/05/25 16,000 0
1401/05/24 16,000 400
1401/05/23 16,400 0