میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������ ����������
سایز: 10
وزن: 7/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 16,800 0
1401/05/22 16,800 100
1401/05/20 16,900 0
1401/05/19 16,900 280