میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,900 0
1401/05/25 15,900 0
1401/05/24 15,900 500
1401/05/23 16,400 0