میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,500 300
1401/05/25 16,200 100
1401/05/24 16,300 100
1401/05/23 16,400 0