میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 10
وزن: 7/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 85,000 6,500
1399/03/31 78,500 500
1399/03/26 78,000 1,500
1399/03/24 76,500 500