عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه شهرکرد
ضخامت: 0.9
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 29,250 100
1401/09/05 29,350 50
1401/09/02 29,400 0
1401/09/01 29,400 50