عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه شهرکرد
ضخامت: 1
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/17 29,650 0
1401/09/16 29,650 0
1401/09/15 29,650 200
1401/09/14 29,450 0