عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه شهرکرد
ضخامت: 1
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/15 29,000 0
1401/04/14 29,000 200
1401/04/13 29,200 0
1401/04/12 29,200 200