قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه نورد اراک
ضخامت: 1
وزن: 3 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 174,800 0
1402/06/30 174,800 0
1402/06/29 174,800 0
1402/06/28 174,800 0