میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 8
وزن: 4.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/22 18,300 0
1401/05/19 18,300 0
1401/05/13 18,300 0
1401/05/12 18,300 0