قیمت میلگرد سایز8 کویرکاشان

گروه: ������������ ����������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
ضخامت:
وزن: 4.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/08 30,500 0
1402/03/07 30,500 0
1402/03/06 30,500 0
1402/03/03 30,500 0