میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 17,500 0
1401/05/22 17,500 0
1401/05/19 17,500 0
1401/05/13 17,500 0