میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 25
وزن: 46 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 17,100 0
1401/05/22 17,100 0
1401/05/19 17,100 600
1401/05/13 16,500 0