قیمت میلگرد سایز28 کویرکاشان

گروه: ������������ ����������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
ضخامت:
وزن: 56 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/08 28,100 0
1402/03/07 28,100 0
1402/03/06 28,100 0
1402/03/03 28,100 0