پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه کیان پرشیا
ضخامت: 2.5
وزن: 13.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 20,600 0
1401/05/12 20,600 0
1401/05/11 20,600 400
1401/05/10 21,000 0