لوله مانیسمان رده 40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 3.4
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 525,000 0
1401/05/12 525,000 0
1401/05/11 525,000 0
1401/05/10 525,000 0