لوله مانیسمان رده 40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 21.2
وزن: 56 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 2,565,000 0
1401/05/12 2,565,000 0
1401/05/11 2,565,000 0
1401/05/10 2,565,000 0