لوله مانیسمان رده40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
تولید کننده: کارخانه اهواز
سایز: 3
وزن: 46 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 3,417,000 0
1401/05/12 3,417,000 0
1401/05/10 3,417,000 0
1401/05/09 3,417,000 0