نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 3
وزن: 13 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/05/22 120,000 0
1399/05/21 120,000 0
1399/05/20 120,000 5,000
1399/05/12 125,000 5,000