نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 5
وزن: 27 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 89,500 0
1399/04/10 89,500 0
1399/04/09 89,500 9,000
1399/03/31 80,500 2,000