نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 32.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/10 76,000 0
1399/03/08 76,000 2,500
1399/03/07 73,500 0
1399/03/06 73,500 2,000