نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 32.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/10 104,000 0
1399/09/09 104,000 0
1399/09/08 104,000 0
1399/09/06 104,000 0