نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 38 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 112,000 3,000
1399/04/18 109,000 4,000
1399/04/17 105,000 0
1399/04/16 105,000 9,500