نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 5
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 91,500 1,000
1399/04/11 90,500 0
1399/04/10 90,500 0
1399/04/09 90,500 0