نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 6
وزن: 47.8 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 17,250 0
1401/05/25 17,250 100
1401/05/24 17,350 0
1401/05/23 17,350 0