نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 7
وزن: 51 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/22 65,500 0
1398/12/21 65,500 0
1398/12/20 65,500 0
1398/12/19 65,500 0