میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 100,500 2,000
1399/04/18 98,500 5,500
1399/04/17 93,000 1,500
1399/04/16 91,500 5,000