میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,550 0
1401/05/25 16,550 0
1401/05/24 16,550 0
1401/05/23 16,550 0