میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 69,500 1,000
1399/03/11 70,500 1,500
1399/03/10 72,000 0
1399/03/08 72,000 2,000