میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 128,000 5,000
1399/10/25 133,000 0
1399/10/24 133,000 0
1399/10/23 133,000 0