میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 123,500 200
1399/06/29 123,300 0
1399/06/27 123,300 0
1399/06/26 123,300 1,800