میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 10
وزن: 7/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 89,000 4,200
1399/04/10 84,800 0
1399/04/09 84,800 0
1399/04/08 84,800 0