میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 14
وزن: 14/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 120,500 200
1399/06/29 120,300 0
1399/06/27 120,300 0
1399/06/26 120,300 1,800