ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 35
وزن: 3297 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/03 111,100 12,300
1398/11/28 98,800 0
1398/11/26 98,800 4,700
1398/11/21 94,100 4,500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳