در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت لوله مانیسمان لوله های وارداتی 1402/12/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 18 کیلوگرم
42/16
1,040,000 954,128 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 22 کیلوگرم
42/16
1,140,000 1,045,872 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 31 کیلوگرم
42/16
1,790,000 1,642,202 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 21 کیلوگرم
48/26
1,170,000 1,073,394 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 27 کیلوگرم
48/26
1,360,000 1,247,706 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 36 کیلوگرم
48/26
2,190,000 2,009,174 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 13 کیلوگرم
33/4
740,000 678,899 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 17 کیلوگرم
33/4
940,000 862,385 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 22 کیلوگرم
33/4
1,400,000 1,284,404 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 8 کیلوگرم
21/34
360,000 330,275 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 9 کیلوگرم
21/34
430,000 394,495 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 12 کیلوگرم
21/34
590,000 541,284 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 27 کیلوگرم
60/33
1,580,000 1,449,541 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 35 کیلوگرم
60/33
1,990,000 1,825,688 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 50 کیلوگرم
60/33
2,940,000 2,697,248 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 33 کیلوگرم
73/03
2,140,000 1,963,303 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 56 کیلوگرم
73/03
3,090,000 2,834,862 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 76 کیلوگرم
73/03
4,690,000 4,302,752 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 43 کیلوگرم
88/9
2,840,000 2,605,505 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 72 کیلوگرم
88/9
3,840,000 3,522,936 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 100 کیلوگرم
88/9
6,690,000 6,137,615 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 10 کیلوگرم
26/67
460,000 422,018 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 11 کیلوگرم
26/67
540,000 495,413 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 15 کیلوگرم
26/67
840,000 770,642 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 76 کیلوگرم
114/3
4,280,000 3,926,606 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 102 کیلوگرم
114/3
5,180,000 4,752,294 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 144 کیلوگرم
114/3
8,580,000 7,871,560 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 145 کیلوگرم
141/3
6,500,000 5,963,303 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 137 کیلوگرم
141/3
6,880,000 6,311,927 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 198 کیلوگرم
141/3
11,980,000 10,990,826 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 150 کیلوگرم
168/28
7,280,000 6,678,899 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی - 178 کیلوگرم
168/28
10,170,000 9,330,275 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی - 273 کیلوگرم
168/28
15,480,000 14,201,835 0 تومان
1402/12/05
توضیحات
8
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی - 205 کیلوگرم
219/08
17,970,000 16,486,239 0 تومان
1402/12/05
توضیحات

لوله مانیسمان وارداتی

لوله مانیسمان که در بازار به لوله گوشتی و لوله بدون درز شناخته می‌شود از پرکابردترین لوله‌های صنعتی موجود در بازار است و غالبا در صنایعی مانند صنعت نفت، پتروشیمی و آبرسانی و صنایع سنگین و عظیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل تکنولوژی و تجهیزاتی که برای ساخت لوله مانیسمان نیاز است کارخانه‌های معدودی امکان تولید این محصول را دارند برای همین ناگزیر بخش عظیمی از نیاز بازار و صنایع مختلف به لوله مانیسمان از طریق واردات تأمین می‌شود.

لوله مانیسمان وارداتی چین، هند و آلمان، روسیه، لهستان و اوکراین از جمله کشورهایی است که سهم قابل توجهی از لوله مانیسمان وارداتی بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت لوله مانیسمان وارداتی متأثر از فاکتورها و عوامل مختلفی از قیمت لوله مانیسمان ایرانی گران‌تر است که در ادامه به برخی از این عوامل می‌شود.

عوامل مؤثر بر قیمت لوله مانیسمان وارداتی

 • قیمت دلار: واردات لوله و حمل و نقل این محصول با ارز انجام می‌شود، به همین دلیل کاهش یا افزایش قیمت دلار در نرخ نهایی لوله مانیسمان وارداتی اثرگذار است.
 • استاندارد تولید: استانداردی که برای تولید لوله به کار گرفته می‌شود در تعیین قیمت این محصول مؤثر است. هر کارخانه ممکن است استاندارد منحصر به خود را داشته باشد، به همین دلیل قیمت لوله مانیسمان برندهای مختلف متغیر است.

علاوه براین استاندارد تولید ممکن است در نوع کاربری لوله مانیسمان نیز مؤثر باشد به عنوان مثال لوله مانیسمان با استاندارد NACE غالبا در صنایع پتروشیمی و برای انتقال سیالات مناسب است و استاندارد ASTM A106 برای استفاده در صنایعی با دمای بالا به کار می‌رود.

 • کیفیت و قیمت مواد اولیه: استفاده از مواد اولیه باکیفیت و خرید این مواد با قیمتی بالا ناگزیر به افزایش قیمت لوله مانیسمان منجر خواهد شد.
 • قیمت جهانی فولاد: قیمت لوله مانیسمان وارداتی تابعی از نوسانات فولاد در بازار جهانی است و کاهش یا افزایش فولاد جهانی قیمت این محصول را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 • ضخامت لوله مانیسمان: وزن لوله مانیسمان وارداتی فاکتوری مؤثر بر قیمت لوله مانیسمان وارداتی است به عبارتی وزن لوله ملاک محاسبه قیمت این محصول است بر همین اساس هرچقدر ضخامت لوله مانیسمان بالاتر باشد قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.
 • رده لوله مانیسمان: لوله مانیسمان عمدتا در رده‌های 20، 40، 80، 120، 160 تولید می‌شود که هر یک به تناسب ویژگی‌هایی که دارند در صنعت مخصوصی استفاده می‌شود، همچنین هرچقدر رده لوله مانیسمان بالاتر باشد ضخامت آن نیز بیشتر شده و به همان ترتیب قیمت لوله نیز افزایش خواهد یافت. گفتنی است لوله مانیسمان رده 20، لوله مانیسمان رده 40 و لوله رده 80 از پرکاربردترین رده‌های موجود در بازار است.

مشخصات لوله مانیسمان وارداتی

لوله مانیسمان وارداتی به دلیل کیفیت مواد اولیه، تکنولوژی و استاندارد تولید نسبت به نوع داخلی آن ممکن است کیفیت بالاتری داشته باشد. برخی از ویژگی‌های لوله مانیسمان وارداتی شامل موارد زیر است.

 • استحکام و دوام بالا
 • وزن سبک و قیمت به صرفه
 • مقاوم در برابر فشار و دمای بالا
 • دوام در شرایط نامناسب

کاربردهای لوله مانیسمان وارداتی

همانطور که اشاره شد استاندارد تولید، جنس لوله، ضخامت و رده لوله مانیسمان مهمترین فاکتور برای تعیین کاربری این محصول است؛ اما به طور کلی از این محصول برای انتقال سیالاتی با مسافت زیاد، صنایعی با دما و فشار قوی مانند خطوط انتقال بخار و پنل‌های خنک کننده آبی و ... استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای لوله مانیسمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خطوط انتقال سیالات
 • انتقال آب و فاضلاب
 • استفاده در نیررگاه‌های تولید انرژی
 • خطوط صنایع غذایی و دارویی
 • صنایع ساختمانی

با توجه به مطالب بالا می‌توان اینگونه برآورد کرد که قیمت لوله مانیسمان وارداتی نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی آن قیمت بالاتری دارند که عمده‌ترین دلایل آن هم قیمت دلار، استاندارد و تکنولوژی تولید و کیفیت مواد اولیه است بر همین اساس قیمت لوله مانیسمان در صنایعی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز اثرگذار خواهد بود.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

لوله مانیسمان لوله های وارداتی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!