قیمت میلگرد آجدار نیشابور

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار نیشابور 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد سایز 10 نیشابور

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
29,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 نیشابور

استاندارد A3 - 11/5 کیلوگرم
29,1600تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 نیشابور

استاندارد A3 - 14/6 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 نیشابور

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 نیشابور

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 نیشابور

استاندارد A3 - 29/4 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 نیشابور

استاندارد A3 - 36/4 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 نیشابور

استاندارد A3 - 46/5 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 نیشابور

استاندارد A3 - 57/5 کیلوگرم
27,6600تومان
1402/03/16
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 نیشابور

استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
28,4600تومان
1402/03/16
توضیحات

میلگرد آجدار نیشابور نیز همانند بسیاری از میلگردهای دیگر در بورس کالا قیمت گذاری می گردد و به دلیل آنکه قیمت میلگرد نیشابور در مقایسه با سایر رقبا در رده متوسط قرار دارد، متقاضیان بسیاری را در بازار شمال شرقی کشور به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که فولاد خراسان خود یک تولیدکننده مواد اولیه می باشد، نوسانات بازار تأثیر چندانی بر قیمت میلگرد نیشابور نمی گذارد. این میلگرد در رده های سبک قرار دارد و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.

-

میلگرد آجدار نیشابور

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!