در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه 1402/07/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 10/6 کیلوگرم
24,150 22,156 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
23,800 21,835 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,750 21,789 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 29/5 کیلوگرم
23,750 21,789 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 35/8 کیلوگرم
23,750 21,789 0 تومان
1402/07/10
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
23,750 21,789 0 تومان
1402/07/10
توضیحات

-

میلگرد آجدار هیربد زرندیه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!