در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5
قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول آبی 0.5میل عرض 1250کارخانه کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول آبی0.5میل عرض1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
50,000 45,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول سبز 0.5میل عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
50,000 45,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول قرمز0.5میل عرض 1000 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول قرمز0.5میل عرض 1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
50,000 45,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.5
قیمت رول نارنجی0.5میل عرض1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
50,000 45,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
0.6
قیمت رول آبی0.6میل عرض1250 بنگاه تهران کارخانه فولاد مبارکه - 4.7 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق رنگی فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!